26 Kasım 2018 Pazartesi

Z Raporu: HOMOTİ


MEF FADA Atölye Haftası '18'de gerçekleştirilen HOMOTİ atölyesi, 8 katılımcı ve 4 yürütücü ile 9 Kasım tarihinde tamamlandı. Toplamda 4 çalışma günü içerisinde gerçekleşen atölyeye dair kurgu ve sayısal veriler bu rapor ile sunulacaktır.

Ekip

fakülte sanat; Dilşad Aladağ (yürütücü), Yasin Bal (yürütücü), Ertuğrul Erkan (yürütücü), Ayçıl Yılmaz (yürütücü)
Çağla Şenol, Selin Bilgin, Mert Ateş, Arda Yurdakul, Sevban Uca, Sami Yücel, Selin Tüysüz, Elif Ütebay
Tutku Ak (Organizasyon)

Tanıtım Metni

Tanıtım yazısı burada yer almakta.

Homoti, kült bir film karakteri olarak varlığını sürdürürken tasarım açısından soru oluşturur: "bir kıyafet gibi çalışan mobilyalar ve mekanlar aslında üzerimize ne kadar uygun?" Atölye, kurgusal bir karakter olan Homoti üzerinden tasarım standartlarını sorgulamayı ve yeniden üretmeyi amaçlıyor; süreç sonunda Homoti'ye uygun 1/1 mobilya yapılacaktır.

Atölye Amacı

Homoti, standartsızlığın mümkünlüğünü sorgulayarak; gündelik hayatımızda yer alan mobilyaların uygunluğunu tartışmayı ve ideal tasarım yöntemlerini araştırmayı hedeflemiştir. Bunun için, öncelikle çeşitli okumalar yapılmış ve yürütücü ekibi olarak ön hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. Atölye için yapılan okumalar;

Sonlu ve Sonsuz Oyunlar: Aldo van Eyck
Enzo Mari: Nesnenin Özü, Formun Kesinliği
Aristide Antonas, harabenin tektoniği ve yataklı şehircilik, Betonart 48
Disturbing Neufert I
Disturbing Neufert II
Varlık Olarak Mobilya ve Endüstri Devriminin Mobilya Üzerine Etkisi, Peker Ozan, Yüksek Lisans Tezi

Yapılan okumalar sonucunda, tartışma sürecini yönetmek ve elde edilecek veriler ışığında gerçekleştirilecek mobilya için bir sunum hazırlanmıştır. Bu sunuma göre, "standart" kavramının etimolojik kökeninden başlayarak; mobilyanın ortaya çıkışı, modernizm ve son olarak standartsızlık tartışılması öngörülmüştür.

Atölye; standart ve standartsızlık üzerine yapılacak tartışmalarla birlikte, konvansiyonel ölçülere dayalı olmayan bir mobilya üretimini amaçlamıştır.

Atölye KurgusuAtölyenin odak noktası; sonuç ürün değil, tartışma sürecidir. Standartsızlığın mümkünlüğünü sorgulayan bu süreç boyunca, katılımcılar çeşitli örneklerle beslenerek, veri elde edilmesi amaçlanmıştır.

Buna göre; öncelikle "standart" üzerine bir sunum gerçekleştirilmiş ve formun değişkenliğinin kavranabilmesi için çeşitli kült filmlerden, çeşitli uzaylı formları gösterilmiştir. Böylece, katılımcının zihninde çeşitli imgelerin oluşması hedeflenmiştir. Kurgu, üretimden çok deneyime dayalı olarak tasarlanmış; üretilecek olan mobilyanın da bu olgunlaşma süreciyle ortaya çıkması istenmiştir.

Homoti, bir kült film karakteri olarak seçilerek atölyenin temel imgesi haline gelmiştir; formları bir insan üzerinden tanımlanmış fakat kendine has çeşitli nitelikleri mevcuttur. Böylece, yeni üretilecek olan bir mobilya için, yeni keşifler gerekmektedir.

Atölye Süreci

Atölye, katılımcılardan bir canlı formu tasarlamalarını isteyerek başlamıştır. Herhangi bir sunum gerçekleştirilmeden yapılan bu egzersiz ile, yapılan tasarımların sunum sonunda kavramsal hale getirilmesi hedeflenmiştir.

Standart kavramı üzerine yapılan sunum ve katılımcıların mekan ve mobilyaya dair kendi deneyimleri; standart/standartsızlık üzerine yapılan tartışmayı yönlendirmiştir. Sunum sonunda, katılımcıların ürettikleri karakterler hakkındaki yorumlamalarla; mekanın değişkenliği, mobilyayı oluşturan nitelikler gibi sonuç ürüne dair ilk imgeler ortaya atılmıştır. Burada temel amaç; mekan ve mobilyaya dair gündelik kullanımların dışına çıkarak, ikincil düşüncelerin oluşmasıdır.

Günün ikinci yarısında, kavramsal tartışmaların mekana dönüşebilmesi için çeşitli sınırlar çizilmiştir. Buna göre, katılımcılar tarafından oluşturulan formların/karakterlerin gündelik hayatlarındaki temel eylemler baz alınarak bir liste oluşturulmuştur; dinlenme(1), yeme/içme(2), depo/barınma(3), iletişim/eğlence(4), özel yetenek (5). Katılımcılardan, bu listeye göre, kendi karakterleri için çeşitli mekan eskizleri üretmesi istenmiştir.

İkinci gün, yeterli veri elde edilemediği görülmüştür. Katılımcıların yönlendirilmesinde eksiklik tespit edilmiş ve kavramsal tartışma ile mekan üretimi arasında kopukluklar oluşmuştur. Tartışma sürecinden veri elde edebilmek için bir egzersiz olarak düşünülen karakter tasarımında fazla vakit harcandığı için oluşan bu kafa karışıklığı, atölyenin temel amacı olan standardın sorgulanmasını ikincil plana alarak, mekanı oluşturacak olan verilerin sağlığını etkilemiştir.

Bu noktada, katılımcıların ürettikleri çeşitli ölçekte formlar ve bu formların yaşadıkları mekan/mobilyalar tek tek ele alınmış ve veri elde edebilmek adına çözülmüştür. Öncelikle tüm karakterlerin mekanları oluşturulmuş ve ardından bu mekanların ortak özellikleri çıkartılmıştır; buna göre mekan çeşitli formların hareket edebilmesine izin verecek şekilde akışkan olmalı(1), çeşitli ölçekteki karakterlere uygunluk sağlayabilmek adına değişebilmeli(2), tasarlanan en büyük form olan örümcek için hareketli ayaklara sahip olmalıdır(3).

Herhangi bir ön eskiz hazırlanmadan başlanan tasarım süreci; söz konusu durumlara cevap verecek bir strüktürün yürütücüler tarafından tasarlanması ve iç mekanın elde edilen veriler ışığında katılımcıların kararlarıyla oluşmasıyla tamamlanmıştır.

Üretim Süreci


MEF FADA Hangar'da yer alan ahşap atölyesinde gerçekleştirilen inşa, katılımcıların ortak kararlarıyla üretim anında değişmeye devam etmiştir.

Bir ön eskize sahip olmayan tasarım; tartışma sürecinden elde edilen verilerle birlikte; üretim anında fark edilen durumlara göre sürekli değişime uğramıştır. Bu bağlamda, çeşitli teknik detaylar, mekan içerisine yerleşen birimler ve hareketli parçalar; sürekli değiştirilerek çeşitli biçimlerde denenmiştir.

Kavramsal tartışma ile mekan üretimi arasında yaşanan kopukluk nedeniyle; üretim sürecinde hızlı davranılmak zorunda kalınmıştır. Atölyenin ortaya koymak istediği ölçek ile etkinliğin total zamanı arasında yaşanan uyumsuzluk ve teslim edilecek olan nihai ürünün gerçekleşmesi için süreç hızlandırılmıştır.

Toplamda 4 günlük atölye sürecinin, 2 günlük tartışma kısmında katılımcıların her biri kendi karakterini ve buna bağlı olan mekanı/mobilyayı oluşturmuştur. Kalan 2 günlük inşa sürecinde ise, bir araya gelerek sonuç ürün olan mobilyayı inşa etmiştir. Sonuç ürün; insan için zaman geçirilecek bir mekan olmakla birlikte, değişebilir niteliği sayesinde çeşitli formlara cevap verebilir haldedir.

Mobilya, MEF FADA Hangar stüdyolarında yer almaktadır.

Teknik Veriler


Atölye için gerekli malzemelerin büyük çoğunluğu MEF FADA'nın kendi deposundan sağlanmıştır.

4 adet 4x4 kereste,
4 adet 4x13 kereste (4x4 olarak kullanılmıştır)
2 adet MDF
3 adet OSB
bol miktarda somun/bulon
az miktarda çivi
kalemler
sarı koli bandı
bol miktarda ip
az miktarda menteşe

İnşaat eldiveni ve metrelerin herkesin kendi getirmesi istenmiştir.

Ayrıca ahşap işleyebilmek için;

1 adet hızar
1 adet tezgah kesim
1 adet dekopaj testere (tezgah tercih edilmiştir)
1 adet delme başlıklı matkap
1 adet montaj matkabı
4 adet işkence
keski/çekiç
gönye

kullanılmıştır.

Kerestelerin tamamı kullanılmıştır.
OSB yerine MDF tercih edilmiştir.
Menteşe ve sarı bantlar ise kullanılmamıştır.

Ayrıca, atölye boyunca kullanılan illüstrasyonların tasarımcısı Can T. Yalçınkaya'dir.

Mobilya strüktürü inşa açısından kolaylık sağlaması amacıyla, 122x122cm'lik bir ölçüye sahiptir. Yüksekliği 213cm'dir. İçerisinde yerleştirilen oturma birimleri ise 60cm genişliğindedir.

Mobilyanın çeşitli durumlara cevap verebilmesi ve değiştirilebilir olması için 4 adet 4x4 dikmenin bir araya gelmesi uygun görülmüştür. Bu sayede 2 yönlü geçecek yatay elemanlar ve hareketli parçalar için birleşim noktaları kolaylaştırılmıştır. Bir taşıyıcı ayak 12x12'tir, bu sayede boyutlar minimize edilmiştir.


Bir sabit kiriş ve bir hareketli kirişe asılan oturma birimleri; hareketli parçaların çeşitli noktalarda çıkarılıp, diğer yüksekliklere takılmasıyla değişebilir forma sahiptir. Böylece tartışma sürecine elde edilen, değişebilir niteliğin sağlanması amaçlanmıştır.


Birleşim elemanı olarak bulonlar kullanmıştır. Bu bulonlar, değişebilir parçaların kirişleri olarak da düşünülmüştür.

Atölyenin diğer fotoğraflarına ulaşmak için Facebook ve Instagram sayfamızı inceleyebilirsiniz.